آخرین مطلب

سکسکه نوزادان و راهکار طب سنتی

📌رفع مشکل #سکسه_نوزاد

👶 راه رفع مشکل سکسکه نوزاد این است که؛
مادر نوزاد دم کرده #گلگاوزبان و #سنبلالطیب بخورد و به بچه شیر بدهد.

👶 بعد از شیر خوردن، خوب آروغ بچه را بگیرد.

👶 شکمش را با #روغن_بابونه با کف دستتان به آرامی ماساژ بدهید.

✍️ منبع: کتاب خفی اسئله و اجوبه جلد اول

دکتر_روازاده

سکسکه #بابونه #گل_گاوزبان

🌿 @TebbolAeme 🌿

نظریه معارفی

مادربچه عرق بهارنارنج و دمنوش های گرم مزاج را تدریجا میل کند

عرق زنیان بعد ناهار و شام مادر بچه بین یک تا سه قاشق عرق زنیان بخورد و از خوردن سردیجات تا حد امکان پرهیز کند