آخرین مطلب

تقویت چشم با زعفران

📚📚🔷زعفران دارای یکی از فاکتورهای کلیدی در پیشگیری از کاهش قدرت بینایی و نابینایی است.
گیاه زعفران اثرات قابل ملاحظه ای بر روی ژن هایی دارد که عملکرد سلول های بینایی را تنظیم می کنند.

💠موسسه پرتوسبزهستی-استادطالقانی
@partosabzehasti
نشردهید