آخرین مطلب

پوست و روشن سازی پوست با دمنوش ترنجبین و خاکشیربر مبنای طب سنتی

از بین بردن لک و روشن شدن پوست با ترنجبین

✍️ترنجبین، خون را تصفیه نموده و به تبع پوست صورت را صاف و شفاف میکنند.

نوشیدن خاکشیر و ترنجبین (ترنجبین را ۵ ساعت در آب خیسانده و صاف کنید سپس آن را با ۲ قاشق خاکشیر مخلوط نمایید و میل کنید ) و برای بهبود لکهای پوست کمک می کند و افرادی روزانه و بهمدت ۳ هفته از این معجون استفاده می کنند بعد از مدتی، دارای پوستی روشن می شوند و لکهای صورت و پوستشان از بین می رود.

🌿 @TebbolAeme 🌿