آخرین مطلب

مرز غم و غصه و اندوه و گوشه گیری و خودخوری تا کجاست آیا آسیبهای آنهارا برای بدن تحملش میکنی

📚📚اثارویرانگرغم و غصه و خودخوری و لجبازی و گوشه گیری
وقتی شما درخودتان حاضرنیستی پدیده شوم غم گرایی و غصه گرایی و عزلت و تاریک نشینی و اندیشه عدم معاشرت و… را تدریجا کمرنگ و ترک کنی دچار اسیبهای جدی دربدن میشود
۱- اسیب به هیپوفیز مغزتان یا همان کامپیوترمغز و ایجاد سردردها و ایجاد لرزش در بدن
۲- درد طحال درزیرقلب و لکه های سیاهی درپوست بدن
۳- کاهش فشارخودقلب و بروز تپش قلب و استرس و بیحوصلگی و خستگی
۴- داغ شدیدیا سردشدیددست و پا و یا خواب رفتگی و مورمورو گزگز
۵- بروز اختلال درقوه هاضمه و یبوست و بواسیر و کهیر و خارش و بوی بدبدن و یا دهان
۶- بیخوابی شدید و یا پرخوابی زیاد
۷- اختلال شدیددرمثانه و کلیه ها و تغییررنگ ادرار( بالاخص دردختران و زنان و یا تکررادرار بعد تخلیه ادرارو اختلال درعادت ماهانه )
۸- کاهش شدید به امیدهای زندگی
۹- همراهی سلولهای بدن با بیماریهای فصلی و کاهش سیستم ایمنی
محقق طب سنتی و طب اسلامی حسین معارفی