آخرین مطلب

تقویت معده و پاکسازی آن بر مبنای طب روایی

🌕 پاکسازی و تقویت معده

🌘 خوردن باقلا با پوست: بنابر فرمایش امام صادق (ع) پوست باقلا معده را دباغی می کند و تعفن و رطوبت زائد معده را از بین می برد.

🌘 آویشن: معده را دباغی می کند و پرز معده را می رویاند داریم.

🌘 خوردن انار با پیه اش: امام صادق (ع) فرمودند انار را پیه اش بخورید زیرا معده را دباغی و ذهن را تقویت می کند.

🌘 به: به معده را دباغی و قلب را تقویت می کند و درمان خیلی از بیماری های صعب العلاج است.

🌘 سیب: بنابر سفارش حضرت امیر (ع) سیب معده را دباغی می کند.

🌘 سنجد: فرموده اند سنجد کلیه ها را گرم و معده را دباغی می کند.

🌘 نان برنجی: امام صادق(ع) فرمودند به کسی که اسهال شدید دارد نان برنجی بدهید که برای کسی که اسهال دارد بهتر از نان برنجی نیست، معده را دباغی می کند و بیماری را بیرون می کشد.

🌘 شیر گاو: بنابر فرمایش امام باقر (ع) شیر گاو معده را دباغی می کند، پی کلیه ها را زیاد می کند و سبب اشتهای غذا می شود.

🌘 گلابی: معده را دباغی می کند، خوردن گلابی بعد ازغذا و در حال سیری مفید تر است و نفعش بیشتر از ناشتا خوردنش است.

@soroshesalamati