آخرین مطلب

خلط ریه و دفع تدریجی بر مبنای طب سنتی

📚📚📚دفع تدریجی خلط چسبنده ریه با دمنوش پونه کوهی و سپس ختمی

چای یا دمنوش یا عرق پونه فقط از نوع کوهی با ترکیب آویشن یا آذربه روزی یک الی سه لیوان با اندکی عسل میل شود تا خلط چسبنده درقفسه سینه خشکانده شود.
برای بیرون راندن این چرک چسبنده از گوارش بایستی دمنوش ختمی و پنیرک و بنفشه و بابونه بصورت ترکیبی روزی یک لیوان میل شود
⛔️مصرف این مواد 🔺درایام بارداری و پریودی زنان و دختران ممنوع

شربت زوفا عسلی هر ۸ ساعت یک قاشق