آخرین مطلب

زردچوبه را در طبخ چرا کمرنگش کردیم ؟؟؟

🔹 در پخت گوشت‌ها، باید از دارچین، پیاز و زردچوبه استفاده‌شود. ترکیبات زردچوبه، با حرارت تخریب‌نمی‌شود.

🔸 کورکومین در روغن بهتر حل‌می‌شود تا در آب، به‌همین‌خاطر مصرف زردچوبه با روغن، باعث اثربخشی بهتر می‌شود.

🔹 ساختارهای فسفولیپیدی زردچوبه، به ترکیبات غذایی (مانند لستین) متصل‌شده و آنها را به مغز می‌رساند.

✳️ خواص زردچوبه:

۱. روشنایی‌بخش چشم (به‌صورت داروی موضعی چشم)

۲. مقوّی کبد و مفید در درمان کبد چرب و یرقان

۳. مسکّن درد دندان به‌صورت جویدنی

۴. خشک‌کننده زخم و بندآورنده خونریزی موضعی

۵. مسکّن دردها و محلّل ورم‌های مفصلی

۶. رافع مشکلات پوستی چون کک‌ومک و جای جوش‌ها

۷. ترمیم‌کننده شکستگی استخوان‌ها در همراهی با زرده تخم‌مرغ (لسیتین زرده باعث افزایش نفوذ زردچوبه از پوست و رسیدن به استخوان می‌شود.)

۸. ضدالتهاب و کاهنده ورم جای حجامت و فصد

⚠️ احتیاط:
۱. مصرف زیاد زردچوبه، برای قلب و کبد بسیار زیان‌آور و مصلح آن، آب لیمو و اترج (بالنگ) است.

۲. گاه ریزوم (ریشه زیرخاکی) زردچوبه همراه خاک پودرمی‌شود! پس همیشه ریزوم زردچوبه را بخرید، بشوئید و خودتان پودرکنید.

دکترناصررضایی‌پور

👇
@tandorostan