آخرین مطلب

استغفار راهکاری برای دفع غم و گشایش روزی


🌷پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله:

هر کس بسیار استغفار کند،خدا برای او از هر غمی گشایش،از هر تنگنایی رهایی و از جایی که انتظار ندارد، روزی اش می دهد.

📗نهج‌ الفصاحه حدیث ۲۹‌۴۱