آخرین مطلب

ممنوعیت تخلیه ادرار و مدفوع دربین دانش آموزان و یک عمر آسیب رسانی به گوارش و مجاری ادراری

توصیه بسیارمخرب والدین دانش اموزان
همزمان بابازگشایی مقاطع تحصیلی مکررشنیده میشود که والدین باتوجیهات غیربهداشتی بودن سرویس دستشویی فرزندان را از تخلیه ادراربه موقع منع میکنند این نگاه غلط بستربیماری را برای یک دهه دیگردردانش آموزان به روش تدریجی و موریانه ای در عروق کل بدن و بالاخص دستگاههای مجاری ادراری و کلیه و خون و پوست و سنگ سازی کلیه و سنگ سازی مثانه و لجن گیری کیسه صفرا و دردمفاصل و تندخوشدن و حتی اختلال درمغزو اختلال درسیستم عصبی و آسیب جدی به سیستم ایمنی بدن در نوجوانی و شاش بندی و بی اشنهایی و یا تکررادرارو بوی متعفن درمنافد زیربغل و زیردل و درد پهلو بدون هیچ علایم درسونوگرافی ودهها مورد دیگر شما والدین برای فرزندتان تولید کرده اید
🇮🇷محقق طب سنتی حسین معارفی