آخرین مطلب

سرفه و گلو درد در بانوان باردار

🔵 رفع #سرفه و #گلو درد 🔵 🔴 حتی در بانوان باردار 🔴

🎾✍️ کدو سبز یک عدد، آلو بخارا پنج عدد، سینه مرغ یک تکه، داخل چند لیوان آب بصورت آبپز درست کنید تا لعاب دار شود، دو روز صبحانه، نهار و شام میل کنید.

📚مجربات استاد محمد عبادیانی
*مجربات: چیزهای آزموده و تجربه شده.

👉 @ebadiani