آخرین مطلب

افزایش وزن کودکان با شیربرنج

📚📚شیربرنج اگر کامل پخته شود، غذای بسیار خوبی برای افزایش وزن کودکان و افراد لاغر است و ضمن افزایش توان جسمی و ذهنی و بهبود وضعیت خواب، و باعث خوش رنگی پوست نیز می شود

♥️ با ما تندرست بمانید👇
💉 @doktorsalamat 💊