آخرین مطلب

چرابعضی فرزندان مجنون و کم عقل و دیوانه هستند بر مبنای طب روایی

✅چرا بعضی از فرزندان کم عقل اند؟

✍️پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: در حال جنابت، به قصد بچه دار شدن با همسرت هم آغوش نگرد. بهتر است غسل کنی، آرام گیری، پاک و طاهر شوی و سپس … اگر چنین نکردی و فرزندی مجنون و کم عقل نصیبت شد، کس دیگری جز خود را سرزنش مکن. 📚 وسائل الشیعه، ج ۱،ص ۹۹

☜【طب شیعه】

🍏 @tebshia20🌿