آخرین مطلب

رنگ لباس و روش سلامتی با رنگ

🔺ارتباط رنگ لباس و سلامتی
◽️#رنگسفید، #بهترین رنگ لباس است.

🔸رنگهای #قرمز و زرد #گرم هستند و انرژی را افزایش میدهند

🔹رنگهای #آبی و #سبز و #خاکی، 🔚#سرد و #آرامبخش هستند و شاید به همین علت است که خداوند متعال برای آرامش بندگان از این سه رنگ در طبیعت بیشتر استفاده نموده تا بشر و موجودات زودتر آرام شوند و خستگی در نمایند. از لباسهای مختلف با جنس و رنگهای مختلف، با توجه به مزاج و شرایط مختلف سنی و کاری و روحی، می توان بهره گرفت. ▪️در بین رنگهای مختلف، #رنگسیاه کمترین توجه را به خود جلب میکند.
رنگ سیاه کل طیف نوری را جذب میکند و به همین علت برای حجاب و عزاداری مناسب است؛ ولی مصرف مداوم آن روحیه را کاهش میدهد و خانمها بهتر است در منزل از رنگهای شاد استفاده نمایند.

لباسهای_سبک بهتر از لباسهای سنگین هستند، زیرا حمل لباسها سنگین انرژی بیشتری را طلب مینماید و فرد را زودتر خسته میکند.

📗کتاب حفظ سلامتی از دیدگاه طب سنتی
تالیف دکتر محسن ناصری
🍃🌸