آخرین مطلب

آموزش کودک قبل از هفت سالگی

وقتی کودک به هفت سالگی رسید، او را به معلم با ادب و خوش خلق و با سواد بسپارند تا به او ادب و مکارم اخلاق، آداب معاشرت، رفتار مناسب با والدین و معلم و اطرافیان، آداب سلام کردن و صحبت کردن صحیح را برحسب سن و درک و فهم کودک به او بیاموزد.

                             کتاب خلاصه الحکمه، حکیم عقیلی خراسانی

🌳 یادمون باشه:

🔶 بی تحرکی
🔶 خواب خیلی زیاد و کم
🔶 مصرف غذای بیش از اندازه
🔶مصرف کم مواد غذایی مناسب
🔶 مصرف بیش از اندازه غذاهای سرد
🔶 مصرف بیش از اندازه رطوبت بخش ها
🔶 مصرف مواد تند و تیز
🔶نبود هیجان و رقابت
🔶 بازی نکردن
🔶 شاد نبودن
🔶نداشتن همبازی
🔶 فضای القاء کننده سردی (محیطی، ذهنی، …)
🔶 سختگیری
🔶 بد خلقی والدین و مربیان
🔶 یبوست و اسهال طولانی مدت
🔶 همبازی نامناسب در طولانی مدت
🔶 ترس دائم و شدید
🔶 و…..

می تواند مزاج کودک را از حالت تعادل خارج کند.
https://eitaa.com/drkeyhanmehr1