آخرین مطلب

مضرات پوشیدن شلوارهای تنگ

❌👖خطرات پوشاندن #شلوار_جین در پسران !!!

✍️آیا میدانید فعالیت #هورمون‌های جنسی در دمای پایین تر از دمای بدن بیشتر است و فلسفه بیرون آفریده شدن بیضه که محل #تولیداسپرم و تزاید_نسل است، بخاطر قرار گرفتن در محیط خنک تر از بدن میباشد؟

👈🏻مکانیسم طبیعی #فعالیتجنسی در مردان به صورتی است که در #هوایسرد با حالت انقباضی به بدن نزدیک تر میشود تا از گرمای بدن استفاده کند و در #هوای گرم به صورت #انبساطی از گرمای بدن فاصله میگیرید.

⛔️با توجه به این مکانیسم هوشمندانه، پوشاندن شرت و شلوارهای تنگ همچون شلوار جین به کودکان از کودکی تا بزرگ سالی این سیستم را دچار تنگنا و در نتیجه #ضعف باروری و #ناتوانی جنسی در بزرگسالی قرار می دهد.😱

@salamatkade_shefa