آخرین مطلب

دلپیچه صفراوی و راهکار طب سنتی

📚📚کسانیکه دلپیچه داشته و دفع کف آلود ( مدفوع و یا ادرار کف آلود) دارند ، بدلیل افزایش صفرا مبتلا میشوند

🍯🍋ترکیب آب لیمو ترش و آب خنک و کمی عسل به برطرف شدن دلپیچه آنها کمک خواهد کرد.
🌿 @TebbolAeme 🌿..