آخرین مطلب

حنا داروی خاص سلامت زنان در پوست و اندام ها و تقویت مغز و مجاری ادراری زنان

✅حنا=پایه سلامت زنها

✍️هر چه حنا بیشتر استفاده شود بیماری کمتر خواهد بود زیرا بیماریهای زنها از رطوبت فاسد وشلی اندامها شروع می‌شود یعنی سودای مفید اندامها که کم شده و پذیرش ماده اتفاق میافتد. حنا با قوام مناسب دادن به اندامها مانع پذیرش ماده می‌شود و جوهر مغز را تقویت می‌کند و سردی و بلغم در سر راه نفوذ پیدا نمی‌کند

حنا با خشک کردن رطوبت های فاسد جاری در بدن ضد انواع بیماریهای نزله‌ای هست که ۹۹ درصد بیماریها نزله‌ای هستند یا بخاراتی! حنا ساده ترین کاری که می‌کند مانع عفونت های مداوم زنانه هست وضد سرماخوردگی های مکرر!

☜【طب شیعه】

🍏 @tebshia20🌿