آخرین مطلب

دوقلوزایی بر مبنای طب سنتی

بحث دوقلوزایی از استاد علامه ضیایی( ایشان پزشک هم هستند )
https://www.ziaossalehin.ir/fa/content/42857/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C%C2%A0%7C-%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B6%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C

۲- استادخیراندیش هم خوردن فرنی سنجدرا توصیه میکنن
۳- دوقلو زاییدن بر مبنای طب سنتی

فرزند دو قلوزایی و راهکارها بر مبنای طب سنتی
سوال
سلام خسته نباشید استاد دارویی گیاهی هست که موجب دوقلو زایی بشه ممنون
پاسخ
مصرف
مربّای شقاقل
تخم مرغ رسمی دو زرده
در دو قلو زایی کمک میکنند
از استاد مهربانی درهمدان
//////
از پروفسور خیر اندیش : خوردن پودر کل سنجد با عسل خیلی توصیه میشه بسیار بسیار تاثیر گذار است
////////////////////////////////////////
پرهیز مطلق از سردیجات
و خوردن آب نخود با پیاز یعنی فلافل آب دار تا چند ماه
خوردن زنجبیل با عسل
⛔️البته دربعضی نخوردن سردی مطلق موجب خشکی و کهیرمیشه پس اعتدال

//////////////////////////

⚠️راهکار حکیم خیراندیش در باب #چندقولوزایی

🟢خوردن فرنی پودر #سنجد

🟢خوردن پودر سنجد یا سَویق سنجد به همراه عسل بسیار توصیه میشه ان شاالله به اذن الله تاثیر گذار است‌!!

لینک همراهی(نسل قاسم)👇👇

https://eitaa.com/joinchat/2454782268C6c297eff5d➖️➖️➖️⭐️🌸🏵🌹