آخرین مطلب

پاسخ به سوالات اجتماعی و مدهبی و اخلاقی برای جوانان

پاسخ به سوالات اجتماعی و مذهبی و اخلاقی و… برای همه طبقات بالاخص قشر جوان درسایت های 🔻🔻🌹🌹
۱-http://nahad-tums.ir/Porseman.aspx

پرسمان دانشجویی نمایندگی ولی فقیه دردانشگاهها برای سوالات
🌹🌹🌹🔻🔻
۲- https://www.soalcity.ir/

شهر سوال مرکز ملی پاسخگویی به سوالات درقم ویا تلفن با شماره ۰۹۶۴۰