آخرین مطلب

گوشت گوسفند خوری بر مبنای طب روایی

حدیث

فضیلت گوشت گوسفند

🔺👈شخصی به خدمت امام رضا «علیه السلام» عرض کرد که اهل خانهء من گوشت گوسفند نمیخورند و میگویند که سودا را به حرکت می آورد و از آن درد سر و دردهای دیگر به هم میرسد؛

حضرت فرمودند: اگر خدای تعالی گوشتی بهتر از گوشت گوسفند میدانست، فدایی اسماعیل را گوسفند قرار نمیداد.

📚الکافی: ج۶، ص۳۱۰، ح۲

🌿 @TebbolAeme 🌿