آخرین مطلب

استمنا یا خودارضایی یا جق زدن یا بازی با دستگاه تناسلی توسط فرد و راهکار طب سنتی برای درمانگری

برای ترک استمناء (خودارضایی) موارد زیر را رعایت کنید:

🔸دمکرده (اسطوخودوس+سنبل الطیب+بادرنجبویه) یک لیوان با کمی عسل در ماه اول روزی ۳ لیوان. ماه دوم و سوم روزی دو لیوان و ماه چهارم روزی یک لیوان میل شود.
🔹استشمام مداوم عطر گرم
🔸بادام درختی روزی ۱۴ عدد دانه دانه مثل آدامس میل شود.
🔹ذکر مداوم صلوات باعث دور شدن افکار شیطانی میشود.حداقل روزی صد صلوات بفرستید.

🌿 @TebbolAeme 🌿

درسایت خودم صدها موضوع دراین باره اشاره شده است

http://tajarobteb.ir/?s=%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C+