آخرین مطلب

مزاج انواع گوشتها بر مبنای طب سنتی

⭕️🔴مزاج گوشت ها🔴⭕️
مزاجگوشتها

✅ شتر: گرم و خشک
✅ گاو: سرد و تر
✅ گوساله: سرد و تر
✅ گوسفند: گرم و تر
✅ بز: سرد و تر
✅ مرغ محلی: گرم و تر
✅ خروس: سرد و تر
✅ جوجه مرغ: گرم و تر
✅ ماهی: سرد و تر
✅ میگو: سرد و تر
✅ اردک: سرد و تر
✅ غاز: گرم و تر
✅ بوقلمون: گرم و تر
✅ کبک: گرم و تر
✅ بلدرچین: گرم و تر
✅ قرقاول: گرم و تر
✅ سار: گرم و تر
✅ گنجشک: گرم و تر
✅ کبوتر: گرم و تر
✅ آهو: گرم و تر
✅ سیرابی: سرد و تر
✅ قلوه: گرم و تر
✅ جگر سفید: سرد و تر
✅ جگر سیاه: گرم و تر
✅ کله و پاچه: سرد و تر

🌿 @TebbolAeme 🌿