آخرین مطلب

سبزی های برتر در سیره پیامبران وائمه

🔆💠🔅💠﷽💠🔅
✅ سبزیهای برتر:

۱️⃣ در درجه اول: سبزی #تره که مانند نان نسبت به دیگر غذاها می باشد .

۲️⃣ در درجه دوم #کاسنی که سبزی پیامبر ودرمان هزار بیماری است که یکی از آن نازائی است.

۳️⃣ در درجه سوم باذروج #ریحان_کوهی است وشاید تمام انواع ریحان را شامل میشود ودر حقیقت سبزی حضرت امیر (ع) است .

۴️⃣ در درجه چهارم #خرفه که اسم آن بقله الزهراء یعنی سبزی حضرت زهرا سلام الله علیها است .

۵️⃣ در درجه پنجم #کرفس که سبزی پیامبر الیاس والیسع ویوشع بن نون است .

۶️⃣ در درجه ششم #ترب سفید و #تربچه و #ترب سیاه است که تمام قسمت های آن خورده میشود ودور ریز کمتری دارد وهر قسمت یک فایده جداگانه دارد .

۷️⃣ در درجه هفتم #نعناع جزو سبزیهای گرم ومفید میباشد.

۸️⃣ در درجه هشتم #شنبلیله که معادل طلا ارزش دارد ودرمان خیلی از دردهاست .

وشاید بتوان #جعفری #کاهو برگ کلم وگل کلم را نیز به سبزیجات ملحق کرد .

☜【طب شیعه】

       🍏 @tebshia20🌿