آخرین مطلب

جوش بدن و یا جوش صورت و انواع جوش و راهکارهای طب سنتی

جوش درمانی با
سرهای قرمز یعنی دموی
و
سرسفید یعنی بلغمی
و
سرسیاه یعنی سوداوی
و
سر زرد یعنی صفراوی

بر مبنای طب سنتی

🔁درمان اصولی و کامل انواع جوشها
🔀توضیح بیماری:
⏪جوشها در تمام مزاجها رخ میدهد.

پس چهار نوع جوش دموی، بلغمی، سوداوی و صفراوی داریم.

معمولا جوش دموی سر قرمز هست.
جوش بلغمی سر سفید،
جوش سوداوی سر سیاه
و جوش صفراوی سر زرد هست.

البته این صد درصد نیست؛ بلکه باید به مزاج فرد نگاه کرد .
🔀درمان #جوش_دموی یعنی جوش سر قرمز:

⏪خوردن شبی یک سوم لیوان سرکه انگبین ؛ الباقی را آب اضافه کرده .یک ساعت بعد از شام میل شود .
(سرکه انگبین :۲ واحد عرق نعناع + ۲ لیوان عسل + ۱ لیوان سرکه انگور طبیعی).
⏪ظهرها یک لیوان آب زرشک یا آب انار خورده شود .
⏪حجامت عام هر ۴۰ روز یکبار . دوتا سه مرحله . (تا پایان حجامتها داروها خورده شود).

🔁درمان #جوش_صفراوی یعنی جوش سر زرد:

⏪شبی یک سوم لیوان سرکه انگبین زیر را ریخته؛ الباقی را آب اضافه کرده و یک ساعت بعدداز شام میل شود .
سرکه انگبین صفراوی : ۲ واحد عسل + ۲ واحد عرق کاسنی + ۱ واحد سرکه انگور طبیعی .
⏪خوردن گس مزه ها و ترش مزه ها . مثل خیار . کیوی …..
⏪صبح ناشتا ۲ قاشق غذاخوری خاکشیر به همراه یک لیوان آب ولرم به همراه کمی عسل میل کنید .
⏪حجامت عام هر ۴۰ روز یکبار ۲ تا ۳ مرحله.

🔁درمان #جوش#سوداوی یعنی جوش سر سیاه:

⏪شبی یک سوم لیوان سرکه انگبین ریخته ؛ الباقی را آب اضافه کرده و یک ساعت بعد از شام بخورید .
سرکه انگبین سوداوی : ۲ واحد عسل + ۲ واحد عرق نعناع + ۱ واحد سرکه انگور طبیعی.
⏪صبح ناشتا ۲ قاشق غذاخوری خاکشیر را بهمراه یک لیوان آب گرم به همراه کمی عسل میل کنید .
⏪هر ۴۰ روز یکبار حجامت عام . ۲ الی ۳ مرتبه .
⏪کاهش غذاهای سرد و افزایش خوراک گرم

🔁درمان #جوش_بلغمی یعنی جوش سر سفید :

⏪ارده با شیره انگور هفته ای ۵ وعده صبحانه .
⏪دوسین هر ۸ ساعت ۱ قاشق مرباخوری
(دوسین : ۳ واحد عسل + ۱ واحد سیاهدانه نیم کوب شده) .
⏪شبی یک لیوان عرق رازیانه با عسل . (مخصوص خانمها ؛در ایام پاکی) .
⏪کاهش غذاهای سرد و افرایش خوراک گرم