آخرین مطلب

حرکت پای پیاده برروی سنگ یا سنگلاخ و یا ریگ ها و یا شن زارها و یا پای پیاده روی برروی پایه کوه و نیزخاصیت بسیارگسترده برای دفع سکته ها و تقویت عضلات و ضد دیابت و….

🌹نظریات معارفی درباره راه رفتن روی سنگلاخ و ریگ ها 🔼.
سلام
📚خاصیت راه رفتن روی سنگلاخ و ریگ و یا سنگ فرش ریگی و یا باغچه ماسه دار ریگ دار
۱-ضدسودا و بالاخص ضد بلغم چسبنده درعروق
۲-ضدام اس در ماهیچه پاها.
۳- ضدتجمع سودایی است که منجر به دیایت میشه
۴- رشد قد برای جوانان تا زیر ۱۸ سال .
۵- تحریک قوای جنسی زنان و مردان
تقویت عضله پاها

۶- ضد سکته مغز و سکته قلبی یعنی عروق منتهی به مغزو قلب را تحریک میکند
۷- سوق دادن خون به عروق پایین تنه به علل فشار به عروق کف پاها
۸- ضد اعصاب ضعیف است نقش ضعیف راه رفتن درسنگلاخ و کوهپیمایی رادارد و درایجاد هوشیاری سنگلاخ قدرتمنداست
۹- سنگ مذکور میتواند نقش ضد ضعیف و تدربجی با خارپاشنه و میخچه پاها داشته باشد
۱۰- تدریجا رطوبات بدن را تحریک به خروج از منافذپوستی کف پاها دارد
۱۱- سنگ فرش فوق نقش سنگ پا را همراهی میکند
۱۲- منتهی درخریددقت شود سنگ فرش از نوع حجم ریزتر باشد

۱۳- بهداشتی نگاه داشتن این سنگ فرش اولویت دارد
۱۴- و….

///////////////////////////////////////////////

🌹🌹🌹درمانگری به روش سنگلاخ اما فراموش شده 🔽
🔰اعصابی آرام با پادری سنگی💆🏻‍♀🪨

✍🏻کف پا به تعبیری ،قلب دوم انسان است.♥️
و یکی از راه های تخلیه سودا از بدن می باشد.
چون مزاج خاک سرد و خشک است و خاصیت جمع کنندگی دارد ؛ فضولات و انرژی منفی از بدن به خاک منتقل می شود.

🔮فواید راه رفتن روی سنگلاخ،شن و ماسه :

🔸خواب خوب
🔹تقویت حافظه
🔸رفع افکار منفی
🔹تقویت تمام بدن
🔸موثر برای سردردهای سودایی
🔹دفع فضولات و انرژی های منفی از بدن

💌کسانی که وسواس ، افسردگی و بیحالی دارند ، توصیه میشود روزانه چند دقیقه روی سنگلاخ ، شن یا ماسه راه بروند

💌همچنین از غلتک چوب نیز برای ماساژ زیر پاها می توان بهره برد👌

@tooobastore