آخرین مطلب

صورت چرب نوزادان درخواب و اذیت آنها توسط

🟢 چرا باید صورت و لباس کودکان را از چربی غذا پاک کرد؟

♻️ امام علی(ع): « چربی را از کودکانتان بشویید، زیرا شیطان در خواب به سراغ آنها آمده و چربی را استشمام می‌کند و کودک می‌ترسد و فریاد می‌زند و از طرف دیگر دو فرشته‌ای که نویسنده‌اند و همراه هر انسانی هستند از آن چربی اذیت می‌شوند.»

📚 علل الشرایع، جلد ۲، باب ۳۴۴

https://eitaa.com/Atariazadi20