آخرین مطلب

روماتیسم درمانی بر مبنای طب روایی

درمان احساس سردی ( رماتیسم ) در مفاصل
🔸 شنبلیله و انجیر 🔸
امام کاظم (ع) فرمود ” برای درد کل مفاصل بدن ، خلط نارس و سردی مفاصل (رماتیسم) یک کف (مشت) شنبلیله و یک کف انجیر خشک می گیری ، روی آنها را آب می ریزی تا آب روی انها برسد و آنها را در یک قابلمه تمیز می پزی سپس صاف می کنی و اجازه می دهی سرد شود .
آنگاه یک روز درمیان از آن می نوشی تا اینکه ظرف چند روز به اندازه یک قدح پر ( دو یا سه لیوان ) از آن نوشیده باشی .
@soroshesalamati