آخرین مطلب

آب آوردن در قلب و کلیه ها و ورم بدن و رطوبات مغزی و راهکارهای طب سنتی

اگر های آب آوردن در بدن
قلب شما اب می اورد
زانوشما اب می آورد
کلیه های شما اب میاورد
مغز شما رطوبات پی درپی میگیرد
بدن شما ورم و اب میاورد
خلاصه بدن شما به اب اوردن همسو میشود
📚🇮🇷راهکارش
دمنوش های قولنجان یا سورنجان یا پونه کوهی یا آویشن یا آذربه یا گزنه یا خردل یا فلفل یامیخک یا خلاصه دمنوش های گرم مزاج بصورت نوبه ای همراه با مصلحاتشان
مشاوره با پزشک طب سنتی
⛔️باردارو ایام عادت زنانه ممنوع