آخرین مطلب

مضرات پودر جانسون اطفال

❗️ تا می توانید از محصولات شیمیایی استفاده نکنید …

🔹پودر بچه جانسون اند جانسون به دلیل شکایت افراد زیادی مبنی بر اینکه این پودر باعث ایجاد سرطان شده است متوقف می شود.

🔹می دانید معنی این شکایت ها چیست؟ به این معنی است که هزاران کودک در اثر استفاده از این پودر به سرطان مبتلا شده وفوت نمودند تا این محصول از چرخه تولید کنار گذاشته شو.

🔹فریب ظاهر زیبای #داروخانههایشیمیایی را نخورید بسیاری از محصولات به ظاهر زیبای این داروخانه ها عامل اصلی بروز انواع #سرطان ها است .

محصولات طبیعی مصرف_کنیم