آخرین مطلب

اهداف خبیث دشمنان برباب تغذیه و سلامتی

⚪️ چند مورد از ترفند های دشمنان در باب تغذیه و سلامتی ⇩

❶ عسـل
✧ قرآن کریم می فرماید: “فیه شفا للناس”
و در احادیث داریم: “در عسل درمان هر دردی است”
ولی در اذهان مردم اینطور جا انداخته اند که همه عسل ها شکر است و عسل طبیعی پیدا نمی شود و این شد که عسل از سبد غذایی مردم حذف شد.

❷ نمـک طعـام
✧ حدیث: نمک شفای ۷۰ بیماری است. (نمک طبیعی دریا و سنگ نمک)
اما می گویند نمک سم سفید است و کاملا مضر است. هیچکس نباید نمک بخورد و نمکدان ها باید از سفره ها جمع شود. اگر هم نمک می خورید نمک تصفیه شده ید دار بخورید.

❸ حجـامت
✧ حدیث: حجامت شِفای بسیاری از دردهاست ولی سال هاست می گویند حجامت همان خون دادن است و خرافه است و بهداشتی نیست و …

🧐 چند لحظه فکر کنیم. تحت تاثیر تبلیغات منفی قرار نگیریم‌. روغن تراریخته تولید و به خورد مردم می دهند بعد می گویند روغن نخورید مضر است. هر روز به مراکز تولید نوشابه های گازدار و فست فود مجوز می دهند بعد می گویند نخورید ضرر دارد.

⭕️ نمک غیر طبیعی تولید می کنند بعد می گویند نخورید فشارخون را افزایش می دهد.
⭕️ از طرفی بر علیه روغن حیوانی و نمک طبیعی موج منفی به راه می اندازند.

دشمن_شناسی

حکیم دکترروازاده

@soroshesalamati