آخرین مطلب

ویتامین دی در گوشت کبوتر و یونجه بر مبنای طب سنتی

پرسش
گوشت کدام حیواناتی ویتامین Dبالایی دارد؟
کبوتر
چون بلندپروازاست ودر معرض آفتاب قراردارد
آفتاب سرشار از ویتامینD است وبه تقویت. استخوانهاکمک میکند
@soroshesalamati