آخرین مطلب

پاکسازی کبد با ریشه قاصدک

پاکسازی کبد با ریشه گیاه قاصدک

🔸برای تمیز کردن کبد یک دوره درمانی با گیاه قاصدک را در پیش بگیرید.
گیاه قاصدک ترشح صفرا را تحریک کرده و مواد زائد بدن را دفع میکند

🔹روش تهیه: برای هر ۱۵۰ میلی لیتر آب جوش یک تا ۴ گرم ریشه خشک شده گیاه قاصدک لازم دارید.
🔸این گیاه را دم کنید و روزانه سه تا چهار مرتبه میل کنید

🌿 @TebbolAeme 🌿
نظریه معارفی
قاصدک از خانواده کاسنی است