آخرین مطلب

مضرات ماهی برای افراد مسن

⚛️ #مضربودنماهیبرایافراد_مسن🐠

🔘✍️باتوجه به این که درسنین بالا،بدن دچارغلبه سردی میشود،مصرف ماهی میتواند بیماریهای شایع این دوران مثل⇩

🔺آلزایمر
▫️رماتیسم
🔻افسردگی و…راتشدیدکند

@soroshesalamati