آخرین مطلب

روشهای غلط در تغذیه و روش زندگی بر مبنای طب سنتی

چند نکته از تغذیه غلط

در زیر به چند نکته از تغذیه غلط اشاره میگردد :

۱- خوردن روزی ۶ تا ۸ لیوان مایعات ( این مطلب بزرگترین فاجعه ای بود که در رژیم ایرانی ها قرار گرفت )

۲- جایگزین کردن سالاد به جای سبزی.

۳- جایگزین کردن مرغ و ماهی به جای گوشت گوسفند .

۴- جایگزین کردن روغن نباتی به جای روغن حیوانی-روغن دمبه-روغن زیتون-روغن کنجد.

۵-رواج عمل سزارین به جای زایمان طبیعی

۶-رواج دادن عملهای بی مورد و نابجا جای حجامت و زالو درمانی

۷-گرفتن سبوس نان ، به بهانه ی سبکتر شدن و قابل استفاده شدن برای دیابت یها و بیماران خاص .

۸-پشت میز غذا خوردن ، به جای روی زمین غذا خوردن

۹-عدم نظارت به کشاورزان در تعیین مقدار کود مصرفی برای زمین های کشاورزی

۱۰-رواج دادن دارو های اعصاب و روان

۱۱-جای گزین کردن لامپای کم مصرف به جای لامپهای رشته ای

۱۲-خوردن سویا و عدس به جای گوشت گوسفند ( با این عنوان که : عدس و سویا ، گوشت گیاهی هستند)

۱۳-مرغ هایی که به زور دارو زنده هستند .

۱۴- حمام رفت و طهارت کردن در دوران قاعدگی(اگر بانویی این کار را انجام دهد ، روز خوش نخواهد دید)کیست های رحمی ،عفونت ها نتیجه این رفتاراست

۱۵-بستن لوله در زنان و مردان .
@soroshesalamati