آخرین مطلب

گیاه خواری مرزش کجاست آیا نان و برنج را کامل حذف کنیم

🚫کسانی که برنج و نان سبوسدار کامل را حذف میکنند👇🏻

🍂پوستشان آسیب میبیند
🍂ریزش مو پیدا میکنند
🍂بینایی‌شان کاهش مییابد
🍂بدنشان در برابر بیماری‌ها کم‌ طاقت میشود

🔰کانال طب اسلامی (فدک)

@tebeslami_fadak