آخرین مطلب

لرزش دستها و یا طپش قلب بر مبنای طب سنتی

💊💊💊💊🔰راه درمان لرزش دست و تپش قلب

✍️دکتر خیر اندیش:
علل این بیماری را افزایش سودا معرفی می‌کنیم
این‌ بیماران باید غذاهای گرم و تر میل کنند
یک توصیه شدنی که بدون عوارض باشد که لازم برای این بیماری است عرق بهار نارنج + عسل و اگر در اختیارشان نیست جوشانده زعفران بخورند یا به همراه چایشان به همراه عسل یا نبات شیرین می‌کنند بخورند روزی یک استکان گل زعفران یا گل گاوزبان به طور مداوم می‌تواند آرام بخش قلب و به تدریج آرامش دست را به همراه داشته باشد
⛔️از غذاهای سرد شدیدا پرهیز کند از ترشی‌ها شدیدا بپرهیزد و جوشانده زعفران را شب میل کنند بهتر است.

☜【طب شیعه】

🍏 @tebshia20🌿

//////////////////////////////////////////

🔴برای #لرزش_دست چکار کنیم وراه درمان تپش قلب چیست ودر ادامه گفتند لرزش دست بهمراه قلب است ؟

✅جواب :این بیماری را افزایش سودا معرفی می کنیم اینها باید غذاهای گرم وتر میل کنند یک توصیه شدنی که بدون عوارض باشد که لازم برای این بیماری است عرق بهار نارنج +عسل واگر دراختیارشان نیست جوشانده زعفران بخورند یا بهمراه چایشان به همراه عسل یا نبات شیرین می کنند بخورند روزی یک استکان گل زعفران یا گل گاوزبان بطور مداوم می تواند آرام بخش قلب و بتدریج آرامش دست را به همراه داشته باشد ازغذاهای سرد شدیدا پرهیز کند از ترشیها شدیدا بپرهیزد و جوشانده زعفران را شب میل کنند بهتر است .

رحیق #طبایرانی #طباسلامی #طب_سنتی #خیراندیش

نسخ_استاد 🎪🍓🌱˼

♡› http://splus.ir/tebiranii
https://eitaa.com/Tebiranii
https://rubika.ir/tebiranii
https://ble.ir/tebiranii
https://gap.im/Tebiranii
https://iGap.net/tebeiranii