آخرین مطلب

سنجد داروی خاص آرتروز و استخوان سازی و افتادگی رحم و دوقلوزایی و رفع سستی کمرو کنترل ادرار

🌹🌹🌹🌹🌹🌹سنجد و راهکارکنترل ادرار و استخوان ساز و رفع افتادگی رحم و دوقلو زایی بر مبنای طب سنتی

سنجد و راهکارکنترل ادرار و استخوان ساز و رفع افتادگی رحم و دوقلو زایی بر مبنای طب سنتی
۱- اگر شما بزرگسالی و شبها شب ادراری دربستر بصورت ناخواسته دارید
۲- اگر افتادگی مثانه و یا افتادمستمر رحم به پایین دارید
۳- اگر تکررادرارتان درطول روزغیرقابل کنترل شده است
۴- میخواهید دوقلو بزایید و یا خطرات سقط جنین در بارداری کاهش یابد
۵- نگران مستمر از نرمی و یا شکستن لگن و مفاصل و ارتروزدارید
پس اگر حوصله و صبر چندماهه دارید،، یکی ازراهکارها همانند اجدادمان استفاده ازسنجدهای درشت و رسیده و روییده ازمناطق سردسیرایرانی است
پس کل سنجد شامل ( پودرپودر هسته + گوشت سنجد + پوست سنجد قرمز رسیده ) را پودرپودر کرده و ودریخچال و یا جای خنک نگهداری کنید و روزانه چندقاشق ازپودرسنجدرا دراب جوش ریخته و پس از۲۴ ساعت با یک الی دوقاشق عسل با میل فراوان ، همه این دمنوش را میل کنید مدت زمان اجرا تا شش ماه و هرگز فاصله درمصرف یکباردرروز خلل وارد نشود
سعی کنید بعدازخوردن هرگزنخوابید چون ثقل هسته سنجد بسیار دیر هضم و استخوان ساز و قوی کننده عروق در مثانه و پروستات و …است
افرادیکه دارای معده و گوارش ضعیف دارند دربدو شروع فقط یک قاشق پودررا با عسل میل کنند
ضمنا دود پوست خشکیده سنجد داروی ویژه تخلیه سینوسها ازعفونت مغز است