آخرین مطلب

آب یخ مضراتی برای رحم و تولید نازایی بر مبنای طب سنتی

🔴یکی از مقولات خیلی مهم که باید ترک شود مصرف آب یخ است

✍️آب یخ زمینه ی بروز معده‌ی سرد، کبد چرب، و بیماری های دیگر در زنان از جمله نازایی است در واقع یکی از عدم انعقاد نطفه و از علل نازایی زوجین مصرف آب سرد در زمان نزدیکی است… اگر موقع نزدیکی زیاد آب یخ مصرف شود و در آن تدام باشد، ممکن است موجب‌ سرماخوردگی و صلابت رحم شود و در نتیجه موجب نازایی می‌شود

چرا که رحم در زمان نزدیکی در گرم‌ترین حالت خودش است و جذب بالا دارد و آب سرد را زود جذب می‌کند روغنمالی‌های گرم کننده با روغن سیاهدانه و بادام تلخ (بادام تلخ نفوذ‌پذیری زیادی دارد) ناحیه کمر و شکم و زیر شکم برای رحم‌های سرد توصیه می‌شود

☜【طب شیعه】

🍏 @tebshia20🌿
نظرمعارفی

درایام عادت ماهانه و بارداری روغن مالی ممنوع