آخرین مطلب

بازشدن مجرای اشک چشم نوزاد بر مبنای طب سنتی

📚📚🏴🏴راهکارساده برای بازشدن انسدادمجرای اشک چشم نوزادان به روش طب سنتی

ماساژ ارام کنارچشم روزی چندبار و ریختن چندقطره عرق بابونه غلیظ و یا چای بابونه کاملا صاف شده فقط چندقطره دربازگشایی مجرای چشم نوزادان مجرب است