آخرین مطلب

مضرات نشستن روی چمن برای زنان و یا مردان

🔆💠🔅💠﷽💠🔅
🔴 چمن غذا نیست

✍️ یک محقق آمریکایی تحقیقی را با عنوان #چمنغذانیست انجام داد و در این تحقیق نشان داد که در آمریکا برای یک هفته آبیاری ۲۳ میلیون هکتار چمن، ۲۷۰ میلیارد گالن آب نیاز است، در حالی که این میزان آب برای ۸۰ میلیون هکتار #سبزیجات و #محصولات_ارگانیک در طول تابستان کافی است.

گیاهی که به عنوان فضای سبز در کشور ایران استفاده می‌شود چمن است و این گیاه روزی یک بار باید آبیاری شود، در صورتی که گیاهان و سبزیجات خوراکی هر ۷ یا ۱۵ روز بنابر ویژگی که دارند به آب نیاز پیدا می‌کنند. بنابراین از نظر #اقتصادی کشت گیاهان و سبزیجات خوراکی به جای گیاهی مانند چمن که هیچ بهره مفیدی ندارد؛ بسیار مناسب و با صرفه‌تر است.

تولید #گازهای_سمی از دیگر معایب چمن است، به طوری که اگر آب مورد نیاز در زمان مقرر تامین نشود خراب می‌شوند و با تولید گازهای سمی سبب آلودگی هوایی و تخریب خاک می‌شود.

نکته: نشستن روی چمن، چه با زیرانداز چه بی زیرانداز موجب #جذبرطوبت آن توسط بدن شده و در پدید آمدن و تشدید #دردهایمفصلی بسیار اثرگذار است.
‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
☜【طب شیعه】

       🍏 @tebshia20🌿