آخرین مطلب

سرماخوری و محدودیت ها

✅ در زمان سرماخوردگی هرگز انگور نخورید !🍇❌

انگور حاوی هیستامین است، هیستامین سرماخوردگی را تشدید کرده و اگر ویروسی خفته در بدن وجود داشته باشد آن را فعال می‌کند

آنچه نمیدانستی🤔👇
https://eitaa.com/joinchat/349241597Ccfa393e1d8