آخرین مطلب

فرمولی برای تقویت قوای جنسی و یا مرباجات بالنگ و شقاقل و هویج و زنجبیل تقویت نیروی جنسی بر مبنای طب سنتی

فرمولی برای #تقویت قوای جنسی

پونه و #مرزه هر کدام سی گرم

فلفل هندی و فلفل سفید و فلفل قرمز هر کدام سه گرم
زعفران هر کدام یک گرم
یک قاشق از مجموعه را در فلاکس آب جوش ریخته و در طول روز سه نوبت از ان مصرف شود.

رحیق #طبایرانی #طباسلامی #طب_سنتی #خیراندیش

نسخ_استاد 🎪🍓🌱˼

♡› http://splus.ir/tebiranii
https://eitaa.com/Tebiranii
https://rubika.ir/tebiranii
https://ble.ir/tebiranii
https://gap.im/Tebiranii
https://iGap.net/tebeiranii

///////////////////////////////////////////////////

چهار مربای تقویت کننده نیروی جنسی

⇠ مربای بالنگ: معده را قوت دهد و باه را زیاد کند.

⇠ مربای شقاقل: باه را قوت میدهد و نعوظ تمام آورد و مثانه را سود دارد.

⇠ مربای زردک(هویج زرد): باه را قوت دهد، سینه را نرم کند و پشت(کمر) را محکم سازد.

⇠ مربای زنجفیل: کلیه و مثانه را قوت دهد وباه را زیاد کند و قوت مجامعت بخشد و معده‌ی سرد را مفید و مقوی است.

رحیق #طبایرانی #طباسلامی #طب_سنتی #خیراندیش

نسخ_استاد 🎪🍓🌱˼

♡› http://splus.ir/tebiranii
https://eitaa.com/Tebiranii
https://rubika.ir/tebiranii
https://ble.ir/tebiranii
https://gap.im/Tebiranii
https://iGap.net/tebeiranii

صبحانه‌ای عالی برای تقویت قوای جنسی !👌🏻

▫️برای تقویت نیروی جنسی شب ۱۰ عدد خرما را در شیر خیس نموده صبح کمی دارچین به آن اضافه کرده بعنوان صبحانه با یک لیوان شیر میل شود

 • علت داشتن مقدار فراوانی فسفر موجب تقویت ساختاری ترکیب بافت های عصبی و استحکام سلول های مغزی به ویژه سلول هایی که مسئول وظایف تناسلی، جنسی و قدرت تفکر و اندیشه هستند، می شود
  @mf_eslami
 • /////////////////////////////////////
 • 🔴 مرباجات مفید برای تقویت قواى جنسى
 • 🔸 مرباى شقاقل
 • 🔹 مرباى بالنگ
 • 🔸 مرباى بهارنارنج
 • 🔹 مرباى پوست پسته
 • 🔸 و مربائى که با مغز گردو و عسل و دارچین درست مى‏ شود .
 • (در تهیه مربا بهتر است بجاى شکر چغندر از شکر نى یا از عسل استفاده شود.)
 • ♦️سبک زندگی سالم با دکتر یوسفی ♦️
 • ✅ https://eitaa.com/drusefi