آخرین مطلب

خاصیت کدو خورشتی و روش تهیه روغن کدو

🔆💠🔅💠﷽💠🔅

🔴 خواص درمانی #کدو و روغن آن

✍️ آب کدو را گرفته و به اندازه یک‌چهارم آن آب،‌ #روغن_ارده کنجد‌ ریخته سپس بجوشانید تا آب تمام شود و روغن بماند.

طبیعت این روغن سرد و تر است که مرطوب کننده‌ی بسیار خوبی برای بدن است، روغن را به بدن مالیده تا بدنتان رطوبت پیدا کند.

کدو برای تب ناشی از ناراحتی و مالیخولیای ناشی از ضعف مغز و تشنج خشک و همین‌طور سرفه‌ی گرم و نرم کردن غدد بسیار مفید است.

کدو با تمر هندی و شکر برای اخراج صفرای سوخته و حرارت مغز و وسواس و جنون و رمد یعنی درد چشم و درد سر گرم که ناشی از بخارات معده باشد و پاکسازی کلیه از اخلاط فاسد مفید است.

📚 منبع: دقائق‌ العلاج

☜【طب شیعه】

       🍏 @tebshia20🌿