آخرین مطلب

شفای هردرد با بسم الله گفتن

امام علی علیه السلام

🌹🌹بسمِ اللّهِ شِفاءٌ مِن کُلِّ داءٍ و عَونٌ لِکُلِّ دَواءٍ؛

بسم اللّه ، شفاى هر دردى و یارى کننده هر دارویى است.
نزهه الناظر و تنبیه الخاطر ص ۴۲