آخرین مطلب

درمان میخچه با قرار دادن پیاز کف پا داخل جوراب👌

🔹️برای درمان سریع میخچه بایستی یک تکه پیاز را با سرکه خیس کنید سپس آن را روی میخچه قرار دهید.
🔹️بعد از قرار گرفتن صحیح پیاز آغشته به سرکه روی میخچه جوراب نرم و نخی خود را بپوشید.
🔹️باقی ماندن این داروی قوی روی میخچه از شب تا صبح باعث نابود شدن میخچه خواهد شد.
🔹️صبح روز بعد جوراب را از پایتان دراورده و با کمک آب ولرم و سنگ پا میخچه را سایش دهید.
🔹️با استفاده از این روش با سرعت باورنکردنی میخچه نابود خواهد شد

🌿 @TebbolAeme 🌿