آخرین مطلب

کاهش شهوت نیروی جنسی برمبنای طب سنتی برای دختران و زنان و پسران و مردان مجرد و متارکه کرده فقط برمبنای طب سنتی

۲- روزی یک قاشق چایخوری سرکه باآب
بخور و روی واژن را سرکه بپاش و یا اول و اخرغذا یک قاشق چایخوری سرکه سیب طبیعی
۳- روزه داری
۴-تغذیه تند و ادویه ها فعلا ممنوع تا ازدواج
۵- لباس قرمز پوشیده نشه
۶- روزی یک قاشق سرکه به زیردل بماله
۷- آش جو هفته ای چندقاشق
۸- سرخکردنی ها بشدت کاهش داده شود و فست فودها مطلقا ممنوع
۹- گرسنه ازسرسفره بلندشوید.
گاهی به عنوان شام نون و اندکی سرکه میل کنید.
۱۰- سویق عدس زیاد مصرف کنید
۱۱- سیرابی گوسفند
۱۲- عرق کاسنی روزی نصف استکان
۱۳- کاهو برگ اولیه اش زیاد میل کنید همراه با غذا و به صورت جداگانه.
۱۳- از گل ختمی سفید برای شستن سر استفاده کنید.
۱۴- موارد بالا یک مورد یا دومورد اجرا کن
۱۵- توسل به امام زمان ع
محقق طب سنتی حسین معارفی .
http://tajarobteb.ir/?s=%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4+%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AA