آخرین مطلب

پریود بسته یا عادت ماهانه بسته یا احتباس پریودی در دختران و زنان و راهکار طب سنتی

👈بانوانی که عادت ماهیانه نمیشوند

☘️روغن سداب➖۴ مثقال

☘️روغن گردو➖۴ مثقال

☘️این روغنها را با هم ترکیب کرده و هر روز ناشتا نیم ساعت قبل از صبحانه ، یک مثقال میل شود
منبع:کانال عطارباشی

🌿 @TebbolAeme 🌿