آخرین مطلب

بلوغ زود رس و راهکارهای جلوگیری بر مبنای طب سنتی

جلوگیری ازبلوغ_زودرس

🌻ماساژ بدن با روغن زیتون،

🌻کف پا، پشت سینه، شانه را خوب ماساژ دهید،

🌻کبوتر، جوجه خروس (بومی)، جو ، سبزیجات سوپ بپزید، بخورد،

🌻عرق: کاسنی، گلخطمی ، شاتره ،بید (همه به ۱نسبت مخلوط کنید)، روزی ۲استکان، بخورد،

🚫غذای چرب، سرخکرده نخورد،

🌻زردک و پیاز بصورت پخته مصرف شود،

🌻۱استکان ،عرق کبد قبل از ناهار و شام بخورد،

🌻۱/۲استکان عرق شاداب (اعصاب)، را با آب مخلوط کرده ، صبح و عصر بخورد،

🌻۱/۲استکان عرق مخلصه ، بعد از هر غذا بخورد

🌿 @TebbolAeme 🌿