آخرین مطلب

تغذیه دلمه یا خوراک برگ موانگور و خاصیت آن

دلمه برگ مو غذایی بسیار مغذی و کاملست

🔹برگ مو، در معالجه اسهال، اسهال خونی،استفراغ، زخم معده وخونریزی معده مفیدست.

🔹جوشانده برگ مو از سقط جنین جلوگیری و خونریزی رحم را قطع میکند

🌿 @TebbolAeme 🌿