آخرین مطلب

اوکالیپتوس و خاصیت ضد عفونت ریه و سینوس و پاکسازی هوای ضد آنفلونزا و ضد سرماخوردگی

❗️استشمام و بخور مخلوط اوکالیپتوس و آب ، سینوس ها را پاک کرده و عفونت را کم میکند.

🌿 @TebbolAeme 🌿